Privaatrecht – Bunde/ Erckens ECLI:NL:HR:1976:AC5835

  • Datum: 17 december 1976

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: 3:35 BW

Casus

De gemeente Bunde wilt een nieuwe woonwijk bouwen. Om dit te kunnen verwezenlijken moet de gemeente het bedrijf van Erckens kopen. Doordat Erckens zijn bedrijf verkoopt moet hij veel belasting betalen over de inkomsten hiervan. In de koopovereenkomst nemen partijen op dat de gemeente Bunde de belastingschade van Erckens betaald. De gemeente en Erckens hebben echter een andere definitie van ‘belastingschade’. Erckens is van mening dat onder belastingschade de gehele inkomstenbelasting valt die hij als resultaat van de verkoop moet betalen, een bedrag van 50.840,00 gulden. De gemeente Bunde verstond onder dit begrip enkel de extra schade die werd geleden met een bedrag van 2151,50 gulden. Erckens stelt dat omdat partijen een andere definitie hadden van het woord ‘belastingschade’ de overeenkomst nooit tot stand is gekomen.

Rechtsvraag

Is er een overeenkomst tot stand gekomen?

Rechtsregel

Als partijen een voor misverstand vatbare uitdrukking gebruiken, die zij beide verschillend hebben opgevat, hangt het antwoord op de vraag of er een geldige overeenkomst tot stand is gekomen in beginsel af van wat partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen én gedragingen hebben afgeleid en/of deze overeenkomst met de zin die zij daaraan in deze omstandigheden mocht toekennen.

De Hoge Raad heeft in dit arrest vier gezichtspunten gesteld die een rol kunnen spelen in de beoordeling op deze vraag:

Lag de ene betekenis meer voor de hand dan de andere;

Is er een vaststaande technische betekenis, en zo ja kende de partij die hier niet vanuit is gegaan deze betekenis;

Was er sprake van deskundige bijstand;

Is het resultaat van interpretatie te rijmen met het oogmerk.