Privaatrecht – ING/Bera ​​Holding ECLI:NL:HR:2010:BK7671

  • Datum: 19 februari 2010

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

De Bera Holding heeft een rekening bij de ING. De bevoegde persoon om over de rekening te beschikken is Berner uit Suriname. Hij heeft het zo geregeld dat de afschriften gestuurd worden aan Ramkalup uit Rhoon, waar meer vennootschappen van de Bera Holding beheerd worden door Ramkalup. Ramkalup heeft opdracht tot betaling gegeven van de rekening van de Bera Holding naar andere Bera vennootschappen. Berner zegt na een tijdje tegen meneer Ramkalup dat hij de betalingen onrechtmatig gedaan heeft.

Rechtsvraag

Mocht ING vertrouwen op de volmachtverlening aan Ramkalup?

Hoge Raad

In het arrest geeft de Hoge Raad voor het eerst expliciet aan dat het uitgangspunt moet zijn dat voor toerekening van schijn van volmachtverlening aan de vertegenwoordigde ook plaats kan zijn ingeval ING gerechtvaardigd heeft vertrouwd op volmachtverlening aan Ramkalup op grond van feiten en omstandigheden die voor risico van Bera Holding komen en waaruit naar verkeersopvattingen zodanige schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden afgeleid. Duidelijk was dat Ramkalup betrokken was bij de Bera Holding. De afschriften waren op verzoek van Berner naar Ramkalup gestuurd en nooit is geprotesteerd tegen eerdere afschrijvingen.