Privaatrecht – Partycentrum ECLI:NL:HR:2007:BA7557

  • Datum: 9 november 2007

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 6:170 Bw

Feiten

Tijdens een personeelsfeest werd een barbecue gehouden. Hierbij is lampolie op het barbecuerooster gegooid. Vervolgens is er brand en schade ontstaan.

Rechtsvraag

Zijn werkgevers aansprakelijk voor schade die ontstaat tijdens een personeelsfeest?

Overweging

De rechtbank oordeelt dat de vennootschap niet aansprakelijk is. Het Hof is echter van mening dat de vennootschap wel aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die is ontstaan tijdens het personeelsfeest. Er was namelijk volgens het hof een nauwe band tussen werkgeverschap en de gebeurtenis. De Hoge Raad is het met het hof eens. Art. 6:170 BW is namelijk volgens de Hoge Raad van toepassing. Het maakt hierbij niet uit dat het hier ging om een personeelsfeestje buiten werktijd. De schade valt binnen de risicosfeer van de werkgever.

Rechtsregel

De werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor de werknemer, indien dit onder de gegeven omstandigheden redelijk is ex art. 6:170 BW.