Strafrecht – Examenfraude/heling: ECLI:NL:HR:2017:2573

  • Datum: 10 oktober 2017

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: 416 (lid 1 sub a) Sr

Feiten

Het gaat in deze zaak om de examenfraudezaak van de islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun. Twee medeverdachten zijn de school ingeklommen en hebben uit een kluis van de school eindexamenopgaven gepakt om deze te fotograferen. Na het fotograferen zijn de eindexamenopgaven teruggelegd. De verdachte in deze zaak heeft vervolgens van de medeverdachten een USB-stick ontvangen met fotografische opnames van de examens die hij nog zou moeten afleggen. Ook heeft hij een USB-stick met fotobestanden van eindexamenopgaven van drie vakken aan een medeleerlinge gegeven (CAG 4 en 6).

Rechtsvraag

Kunnen de fotografische opnames en de USB-stick worden aangemerkt als ‘door misdrijf verkregen goederen’ in de zin van artikel 416 lid 1 sub a Sr?

Hoge Raad

Uit de bewijsvoering kan wel worden afgeleid dat schriftelijke eindexamenopgaven uit de kluis van de scholengemeenschap Ibn Ghaldoun zijn weggenomen, maar daaruit kan niet worden afgeleid dat de ‘fotografische opnames van gestolen eindexamenopgaven’ en ‘een gegevensdrager met daarop opgeslagen afbeeldingen van eindexamenopgaven’ door diefstal zijn verkregen. Blijkens de bewijsvoering hebben het maken van de (digitale) afbeeldingen van eindexamenopgaven en het opslaan van die afbeeldingen op een gegevensdrager immers eerst plaatsgevonden nadat deze eindexamenopgaven waren weggenomen uit de kluis van de scholengemeenschap Ibn Ghaldoun, zodat daaruit niet kan worden afgeleid dat ook die ‘fotografische opnames van gestolen eindexamenopgaven’ en ‘een gegevensdrager met daarop opgeslagen afbeeldingen van eindexamenopgaven’ zijn gestolen. Bovendien is niet begrijpelijk dat het hof in dit verband op de enkele grond dat de gefotografeerde examens ‘in het maatschappelijk verkeer een zekere economische waarde tot het moment van het examen’ vertegenwoordigen, heeft geoordeeld dat sprake was van goederen in de zin van artikel 416 Sr. De bewezenverklaring is dus niet naar de eis van de wet met redenen omkleed (r.o. 2.4.2).