Privaatrecht – Kempkes/Samson ECLI:NL:HR:1989:AD0992

  • Datum: 22 december 1989

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

De vraag in dit geschil is of er sprake is van een koopovereenkomst tussen Kempkes en Samson. Samson heeft deze schriftelijke overeenkomst namelijk niet getekend. Kempkes eist in het geding dan ook dat Samson meewerkt aan de overdracht van het pand waar de koopovereenkomst betrekking op heeft. Tijdens het kort geding in deze zaak wordt dit toegewezen en legt de president een dwangsom op van 1000 gulden per dag. Het vonnis gaat in kracht van gewijsde en wordt aan Samson betekent. Deze werkt echter niet mee. Kempkes verkoopt het pand aan een derde om de schade te beperken. In de tussentijd is de dwangsom opgelopen tot 85.000 euro, welke Kempkes eist van Samson.

Rechtsvraag

Is het bedrag aan dwangsommen nog steeds verschuldigd?

Overweging

Bij het Hof is miskent dat de vordering van Kempkes betrekking had op de verbeurde dwangsommen wegens het niet handelen naar de uitspraak in het kort geding. Het verschuldigd zijn van bedragen op basis van een dwangsom die bepaald is in een kort geding, wordt niet gewijzigd door een andersluidend oordeel in de bodemprocedure. De dwangsom is dan ook nog steeds verschuldigd. Rechtsregel Het verschuldigd zijn van bedragen op basis van een dwangsom die bepaald is in een kort geding, wordt niet gewijzigd door een andersluidend oordeel in de bodemprocedure.