Privaatrecht – Geleende aanhangwagen ECLI:NL:HR:2017:1186

  • Datum: 30 juni 2017

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: 7A:1781 en 6:27 BW

Feiten

Op 17 augustus 2011 heeft eiser tot cassatie (hierna: eiser) zijn zoon geholpen bij een verhuizing in het centrum van Nijmegen. Daarbij maakte hij gebruik van een dichte aanhangwagen die hij van zijn oom, zonder tegenprestatie, had geleend. Omdat eiser (de auto met) aanhangwagen niet bij de verhuislocatie – een smalle winkelstraat in het centrum van Nijmegen – kon parkeren, heeft hij deze na het lossen van de goederen geparkeerd op het openbare parkeerterrein De Wedren in Nijmegen. Eiser heeft de aanhangwagen aan de trekwagen van de auto vastgezet met een eenvoudig slot rond de trekhaak en, in verband met de verhuisactiviteiten, ongeveer een uur of anderhalf daar onbewaakt achtergelaten. Bij terugkomst op de Wedren bleek de aanhangwagen te zijn gestolen. Hij heeft zijn oom, de eigenaar van de aanhangwagen, schadeloos gesteld door hem een vervangende tweedehands aanhangwagen en een aanvullende schadevergoeding van € 500,- te verstrekken (HR r.o. 3.1 onder (i) en (ii)).

Rechtsvraag

Heeft de eiser door de aanhangwagen overdag voor een korte periode te parkeren op een openbare parkeerplaats omringd met woningen en op een plek waar veel voorbijgangers zijn en door deze aanhangwagen met een simpel slot te beveiligen, voldaan aan de zorgplicht die op een bruiklener berust met betrekking tot de hem uitgeleende zaak, zoals bedoeld in artikel 7A:1781 BW? (r.o. 3.3.1).

Hoge Raad

De verplichting van de bruiklener om ‘als een goede huisvader’ te zorgen voor het behoud voor de in bruikleen ontvangen zaak kent geen hogere eisen dan de eisen die ex artikel 6:27 BW aan een zorgvuldig schuldenaar worden gesteld. De opvatting dat op een bruiklener een hogere zorgplicht rust, vindt geen steun in het recht. Volgens de Hoge Raad hangt de zorgplicht van ‘een goede huisvader’ af van de omstandigheden van het geval en de redelijkheid en billijkheid (r.o. 3.3.3 en 3.3.4).