Privaatrecht – Mak/SGBO ECLI:NL:HR:2008:BC7669

  • Datum: 27 juni 2006

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 7:628 Bw

Casus

In deze zaak is sprake van situatieve arbeidsongeschiktheid. De situatief arbeidsongeschikte werknemer van een adviesbureau voert aan dat hij recht had op loon, terwijl hij niet werkte. Overleg met zijn werkgever riep namelijk spanningen op.

Rechtsvraag

Behoudt de werknemer ingevolge art. 7:628 BW zijn recht op loon in geval van situatieve arbeidsongeschiktheid?

Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad behoudt de werknemer ingevolge art. 7:628 BW zijn recht op loon en kan werkweigering geen ontslaggrond vormen als aan de volgende punten wordt voldaan:

• Er zijn arbeidsomstandigheden die voor de werkgever zodanig zijn dat met het oog op de (dreiging van) psychische of lichamelijke klachten redelijkerwijs niet van de werkgever gevergd kan worden dat hij zijn werkzaamheden zou verrichten;

• Deze arbeidsomstandigheden zijn ontstaan door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen;

• De werknemer heeft alle medewerking verleend aan inspanningen die erop gericht zijn de oorzaken daarvan weg te nemen;

• De werkgever moet feiten en omstandigheden stellen en zo nodig aannemelijk maken die tot het oordeel kunnen leiden dat in die periode sprake was van situatieve arbeidsongeschiktheid.