Europees recht – Köbler

  • Datum: 30 september 2003

  • Rechtbankniveau: HvJEU

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: /

Deze uitspraak is een vervolg op Francovich. Het gaat hierbij om de staatsaansprakelijkheid bij een schending van gemeenschapsrecht door een uitspraak van de nationale rechter. Lidstaten zijn aansprakelijk voor schade die particulieren lijden als gevolg van schendingen van het EU-recht door een in laatste aanleg rechtsprekende rechterlijke instantie (r.o. 50).

Dit voor zover de rechtsregel uit het gemeenschapsrecht strekt tot:
• Het toekennen van rechten aan particulieren;
• De schending voldoende gekwalificeerd is;
• Een rechtstreeks en causaal verband bestaat tussen de schending en de schade.