Privaatrecht – Haviltex ECLI:NL:HR:1981:AG4158

  • Datum: 13 maart 1981

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Haviltex koopt van Ermes een steekschuimsnijmachine voor bloemen. De eerste helft van de koopprijs wordt direct voldaan en de rest volgt in termijnen. In de overeenkomst staat dat Haviltex de machine tot een bepaalde datum mag teruggeven. Dit doet hij ook. Hij vraagt het betaalde geld terug. Ermes wil dat Haviltex de reden opgeeft waarom hij de machine terug wil geven, maar Haviltex wil geen reden opgeven. Hij stelt dat er niet overeen is gekomen dat er ook een opgaaf van redenen moet zijn. Haviltex vordert ontbinding van de koopovereenkomst en teruggave van het geld.

Rechtsvraag

Mag de machine zonder opgaaf van redenen terug worden gegeven?

Overweging

De Hoge Raad geeft Ermes gelijk. Met het opstellen van de regel omtrent teruggave was bedoeld dat de machine geretourneerd kon worden onder opgave van relevante redenen. Het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst valt hier dus niet onder.

Rechtsregel

Voor de vaststelling van de inhoud van de overeenkomst moet niet alleen naar de taalkundige uitleg gekeken worden maar ook naar de bedoeling van de partijen, de maatschappelijke positie van partijen, hun kennis van het recht en hun wederzijdse verwachtingen daaromtrent.