Privaatrecht – Tjoapack ECLI:NL:GHAMS:2015:2662

  • Datum: 18 juni 2015

  • Rechtbankniveau: Gerechtshof Amsterdam

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 35 WOR

Casus

Tjoapack bestaat uit twee productielocaties, een in Emmen en een in Etten-Leur, die worden geleid door een en dezelfde bestuurder. Beide locaties hebben een ondernemingsraad (OR). Er wordt op een gegeven moment een centrale ondernemingsraad ingesteld, die positief adviseert met drie stemmen voor en twee tegen. De ondernemingsraad van een van de locaties is daarop van mening dat het besluit ten onrechte aan de centrale ondernemingsraad is voorgelegd en tekent beroep aan bij de Ondernemingskamer.

Rechtsvraag

Aan wie komt de adviesbevoegdheid over de sluiting van een onderneming en overheveling van activiteiten toe indien er meerdere ondernemingsraden zijn?

Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer oordeelt dat ingevolge art. 35 WOR de adviesbevoegdheid over sluiting van een onderneming en overheveling van activiteiten naar een andere onderneming slechts toekomt aan de centrale ondernemingsraad. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarin ten aanzien van het voorgenomen besluit tot sluiting van een onderneming ook afzonderlijk advies dient te worden gevraagd aan een ondernemingsraad van die onderneming.