Bestuursrecht – Tijdelijke illegale benzinepomp II ECLI:NL:RVS:2008:BG8294

  • Datum: 24 december 2008

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Er kwam een nieuwe, concurrerende benzinepomp op een bedrijventerrein op Ameland. Het College van burgemeester en wethouders verleende hiervoor een vergunning. Dit moest, want in het bestemmingsplan was dit eigenlijk niet toegestaan. De al bestaande benzinepomphouder was het ook met deze vergunning niet eens en ging in bezwaar. Hierop volgde een besluit dat vernietigd werd door de bestuursrechter. Dit zorgde ervoor dat het exploiteren van een benzinepomp illegaal werd. Het gaat hier om een tijdelijke situatie, maar er ontstond wel schade voor de benzinepomphouder. De benzinepomphouder vroeg zich af of wel voldaan was aan het relativiteitsvereiste.

Rechtsvraag

Is er wel voldaan aan het relativiteitsvereiste als een besluit vernietigd wordt?

Oordeel Hoge Rechter

De Afdeling redeneert als volgt. Of er voldaan is aan het relativiteitsvereiste verschilt per geval. Bestemmingsplannen worden met een bepaald doel opgesteld. Zij bieden daarnaast rechtszekerheid aan belanghebbenden. Deze belanghebbenden stemmen hun handelen daar ook op af. In casu dient het bestemmingsplan niet tot het regelen van concurrentieverhoudingen tussen bedrijven, wat in casu centraal staat. Er is dan dus ook niet voldaan aan het relativiteitsvereiste. De geschonden norm strekt niet tot het regelen van concurrentieverhoudingen en de schade die het benzinestation lijdt door de komst van een nieuw benzinestation hoeft dan ook niet door de overheid te worden vergoed.

Rechtsregel

Of voldaan is aan het relativiteitsvereiste ligt aan het doel en de strekking van de geschonden norm.