Bestuursrecht – De Schans (gevangenis) ECLI:NL:HR:1982:AG4415

  • Datum: 25 juni 1982

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: Art. 11 EVRM

Casus

‘De Schans’ is de naam van een vereniging van gedetineerden van de gevangenis. De vereniging betoogde recht te hebben op een vrije vergaderruimte. De directeur van de gevangenis ging hier niet mee akkoord en er startte een rechtszaak. Het recht van vergadering is opgenomen in de wet in onder andere art. 11 EVRM. In deze bepaling staat opgenomen dat dit recht kan worden beperkt “bij de wet voorzien”.

Rechtsvraag

De vraag is of de uitspraak van de directeur van de gevangenis aan te merken valt als een beschikking en of dit voldoende is om het recht te mogen beperken.

Rechtsoverweging

De Hoge Raad oordeelde dat de directeur in dit geval alleen bevoegd zou zijn dit verzoek te weigeren en daarmee het recht te beperken indien hij daartoe bevoegd was door de wet. Daarnaast had de directeur bij het nemen van zijn besluit de belangen moeten afwegen van de gedetineerden tegen art. 11 EVRM.

Rechtsregel

Een beperking van het grondrecht van vereniging en vergadering hoeft niet slechts bij formele of materiële wet kan plaats te vinden, maar kan ook door een beschikking van een daartoe bevoegd orgaan beperkt worden.