Strafrecht – Ondervragingsrecht I-447 ECLI:NL:HR:2017:1016

  • Datum: 4 juli 2017

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

De verdachte werd beschuldigd van diefstal en bedreiging om de diefstal mogelijk te maken. In cassatie wordt geklaagd over het gebruiken van een getuigenverklaring voor het bewijs, terwijl de verdediging niet in de gelegenheid is geweest om de getuige te ondervragen.

Rechtsvraag

Moet de verdediging in staat worden gesteld getuigen te ondervragen?

Hoge Raad

De Hoge Raad herhaalt de rechtsoverwegingen van het EHRM uit de uitspraak Schatschaswili/Duitsland.

De verdediging heeft in een strafzaak aanspraak op een behoorlijke en effectieve mogelijkheid om getuigen te ondervragen. Als dit niet is gebeurd, dan mag de getuigenverklaring voor het bewijs worden gebruikt, maar dan moet wel worden voldaan aan de eisen van een eerlijk proces. Dit kan door de bewezenverklaring niet in beslissende mate te laten baseren op de getuigenverklaring of door een compensatie.
Om te bepalen of de bewezenverklaring in beslissende mate steunt op een getuigenverklaring is van belang om te bepalen in hoeverre die verklaring steunt in andere bewijsmiddelen.