Publiekrecht – Oneryilidz t. Turkije 48939/99

  • Datum: 30 november 2004

  • Rechtbankniveau: EHRM

  • Rechtsgebied: Publiekrecht

  • Wetsartikelen: Art. 2 EVRM

Feiten

Er was in Turkije een explosie door gasvorming op een vuilnisbelt in de buurt van een krottenwijk. De autoriteiten waren op de hoogte van het potentieel dat er een gevaarlijke situatie ontstond voor de volksgezondheid, maar hebben geen actie ondernomen.

Rechtsvraag

Bestaat er een positieve verplichting om het leven te beschermen en hebben de Turkse autoriteiten door nalatig gedrag hun positieve verplichtingen ex art. 2 EVRM geschonden?

Oordeel

Er rust een positieve verplichting op de overheid om te waken voor het recht op leven. Hierbij is van belang of er sprake is van een reëel en onmiddellijk gevaar voor de lichamelijke integriteit en/of het leven van personen en of de autoriteiten van dit gevaar wisten of behoorden te weten. De overheid dient te handelen om dergelijke risico’s te voorkomen en anders achteraf te onderzoeken of het had kunnen voorkomen worden.