Publiekrecht – Schalk en Kopf t. Oostenrijk 30141/04

  • Datum: 24 juni 2010

  • Rechtbankniveau: EHRM

  • Rechtsgebied: Publiekrecht

  • Wetsartikelen: Art. 8 EVRM

Feiten

Horst Michael Schalk en Johan Franz Kopf spannen een rechtszaak aan tegen Oostenrijk dat zag op het verbod op het recht om te trouwen van homoseksuele koppels. Ze willen in 2002 trouwen en dienen een verzoek in bij de Oostenrijkse autoriteiten, dit wordt geweigerd omdat het Oostenrijkse recht slechts huwelijken toestaat tussen personen van verschillend geslacht. Het paar beroept zich met name op het Goodwin-arrest, waarbij het Hof voor het eerst echt transgender-rechten toekende onder art. 8 EVRM. Ook beroepen ze zich op art. 8, 12 en 14 EVRM.

Rechtsvraag

Kan de juridische onmogelijkheid van het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht toekomen als een recht naar homo’s of is dit een recht dat bescherming vindt onder art. 8 EVRM (recht op privé- en familieleven), art. 12 EVRM (recht om te huwen) of art. 14 EVRM (discriminatieverbod)?

Oordeel

Het Hof oordeelt dat het biologische geslacht van een dergelijk paar niet noodzakelijk in de weg staat tegen het recht om te huwen van art. 12 EVRM (het recht op een huwelijk/family life). Wel is het zo dat er te weinig consensus tussen landen wanneer het gaat om het homohuwelijk, hierdoor hebben lidstaten een ruime beoordelingsmarge. Er bestaat dan ook geen positieve verplichting tot het erkennen van het homohuwelijk.
Het Hof acht het niet zijn taak om te beoordelen of een dergelijk huwelijk een schending van de artikelen 8 en 14 EVRM oplevert. Schalk en Kopf worden volgens het Hof niet gediscrimineerd in hun recht van ‘family life’ ex art. 12 EVRM en het Hof verplicht staten niet tot openstelling van het huwelijk voor homostellen.

Rechtsregel

Art. 10 Gw staat een beperking toe in een wet in formele zin, voor zover er sprake is van een voldoende wettelijke grondslag.