Privaatrecht – Rodewijk/bouwman NJ 2010, 294

  • Datum: 5 februari 2010

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

De Jong was eigenaar van een aantal stukken grond. Hiervan verhuurde zij er één aan Bouwman. Later werd dit stuk grond aan hem verkocht. Daarbij zouden ook de erfdienstbaarheden zitten. Deze bevatten onder andere het recht van overpad over een ander perceel van De Jong. Door een fout van de notaris werd deze leveringsakte echter niet ingeschreven in de openbare registers. Rodewijk werd eigenaar van dat perceel waar de erfdienstbaarheid op gevestigd moest worden. Rodewijk en Bouwman kregen een geschil over het bestaan van de erfdienstbaarheden.

Rechtsvraag

Kan een erfdienstbaarheid door verjaring op grond van goede trouw rechtsgeldig zijn als er geen vestigingsakte bestaat?

Overweging

Voor rechtsverkrijgende verjaring is goede trouw altijd een vereiste. Bouwman had in de openbare registers kunnen zien dat er geen juiste vestigingsakte was opgenomen. Hij had dit kunnen weten. Er is dus geen sprake van goede trouw.

Rechtsregel

De bezitter van een erfdienstbaarheid is te goeder trouw bij een gebrek in de leveringsakte indien hij dit pas later opmerkt.