Bestuursrecht – Ikron ECLI:NL:PHR:1987:AG5565, NJ 1987/727

  • Datum: 27 maart 1987

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

De feiten

Ikon BV had in Amsterdam een woonhuis gekocht. De grond die bij dit huis hoorde, had Ikon van de gemeente in erfpacht gekregen. Ikon gebruikte het huis als kantoor, terwijl hier geen toestemming voor was van de gemeente. De gemeente vorderde dat Ikon het huis als woonhuis moest gebruiken. Ikon verdedigde zich met het gelijkheidsbeginsel (een van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur). Het was vaker gebeurd dat de gemeente voor soortgelijke woonhuizen wel toestemming had verleend voor bestemmingswijziging tot kantoorpand. Ikon stelde dat de gemeente in een privaatrechtelijke context handelde en zich moest houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Rechtsvraag

Moet de gemeente zich houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als zij handelt in privaatrechtelijke context?

Overweging

De Hoge Raad besloot dat Ikon gelijk had. De privaatrechtelijke context waarin de gemeente handelde, volgt uit de erfpachtsverhouding die de gemeente met Ikon had. De gemeente dient zich dus te houden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Onder deze beginselen valt het gelijkheidsbeginsel.

Rechtsregel

Als een bestuursorgaan een privaatrechtelijke rechtshandeling (of een feitelijke handeling) verricht, is het verplicht daarbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen.