Intellectueel-eigendomsrecht – Libertel C-104/01

  • Datum: 6 mei 2003

  • Rechtbankniveau: Benelux gerechtshof

  • Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht

  • Wetsartikelen: Art. 2 jo. Art 3 Verdrag van Parijs

Casus

Libertel is een onderneming actief in de telecommunicatie. Libertel heeft geprobeerd de kleur oranje als merk in te schrijven bij de merkenautoriteit.

Rechtsvraag

Is een kleur in te schrijven als merk?

Rechtsoverweging

Het hof oordeelde dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een kleur er moet worden gezien op het algemeen belang. Een kleur, zonder enige omtrek of figuur heeft geen onderscheidend vermogen en kan niet tot erkenning leiden bij publiek.

Rechtsregel

Het hof oordeelde: ‘een kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, voor bepaalde waren en diensten onderscheidend vermogen kan hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn, op voorwaarde onder meer dat zij het voorwerp kan vormen van een grafische voorstelling die duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.’ Een kleur mag alleen worden ingeschreven als merk wanneer het bij het publiek een bepaalde mate van erkenning heeft verworven om de kleur te identificeren als afkomstig van die onderneming.