010 214 32 45|info@slimacademy.nl
  • iconBeoordeeld met 8,1 icon
  • icon99% beveelt ons aan
  • icon250.000+ studenten geholpen
  • iconSinds 1994 actief

Word nu abonnee en ontvang automatisch als eerste alle papieren en digitale samenvattingen! Zonder verzendkosten.

Over Sepaand

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Sepaand has created 715 blog entries.

Privaatrecht – NS- Reizigers JAR 1998/251

Sepaand2022-12-05T11:45:01+02:00

Privaatrecht - NS- Reizigers JAR 1998/251 Datum: 7 oktober 1998 Rechtbankniveau: Ondernemingskamer Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus In deze casus wilde NS-reizigers bv een overeenkomst sluiten met het vervoerbedrijf NZH met de intentie tot samenwerking. Rechtsvraag Had de groepsondernemingsraad (GOR) hiertoe toestemming en advies moeten verlenen? Ondernemingskamer De Ondernemingskamer heeft de intentieverklaring aangemerkt als een besluit. Dit blijkt uit de tekst van de verklaring en de omstandigheden van het geval. In het oordeel van de Ondernemingskamer ligt besloten dat de in de intentieverklaring tussen NS-reizen en NZH neergelegde overeenstemming inhoudt dat zij [...]

Privaatrecht – NS- Reizigers JAR 1998/251Sepaand2022-12-05T11:45:01+02:00

Privaatrecht – Linge Ziekenhuis ECLI:NL:GHAMS:1980:AB7579

Sepaand2022-12-05T11:42:46+02:00

Privaatrecht - Linge Ziekenhuis ECLI:NL:GHAMS:1980:AB7579 Datum: 1 mei 1980 Rechtbankniveau: Gerechtshof Amsterdam Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 25 WOR Casus Een ondernemer van het Linge Ziekenhuis besluit tot sluiting en functiewijziging van het ziekenhuis. Hiertoe vraagt hij om goedkeuring van de staatssecretaris. Volgens de ondernemer werd hiermee beoogd om een vrijblijvend oordeel te verkrijgen. De ondernemingsraad heeft voor deze sluiting geen akkoord gegeven en stelt beroep in bij de Ondernemingskamer, omdat zij meent dat in strijd is gehandeld met art. 25 WOR. Rechtsvraag Kan een besluit in redelijkheid tot stand komen, wanneer de [...]

Privaatrecht – Linge Ziekenhuis ECLI:NL:GHAMS:1980:AB7579Sepaand2022-12-05T11:42:46+02:00

Privaatrecht – Onrechtmatige actie op het spoor ECLI:NL:RBMNE:2017:6010

Sepaand2022-12-05T11:41:03+02:00

Privaatrecht - Onrechtmatige actie op het spoor ECLI:NL:RBMNE:2017:6010 Datum: 6 december 2017 Rechtbankniveau: Rechtbank Midden-Nederland Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Een groep werknemers van NS heeft na werkoverleg van het Amsterdams Machinisten Kollektief (AMK) het treinverkeer rondom station Amsterdam CS ernstig verstoord. Er konden ongeveer 75 treinen niet vertrekken. Enkele actievoerders trokken aan de noodrem en er werd gedreigd om de sporen te betreden. Met de actie wilden zij de onvrede bij het personeel onder de aandacht brengen. De NS wil de arbeidsovereenkomst van de woordvoerder van het AMK ontbinden. Dit verzoek [...]

Privaatrecht – Onrechtmatige actie op het spoor ECLI:NL:RBMNE:2017:6010Sepaand2022-12-05T11:41:03+02:00

Privaatrecht – Stakingsverbod FNV tegen KLM ECLI:NL:RBNHO:2016:6696

Sepaand2022-12-05T11:39:00+02:00

Privaatrecht - Stakingsverbod FNV tegen KLM ECLI:NL:RBNHO:2016:6696 Datum: 11 augustus 2016 Rechtbankniveau: Rechtbank Noord- Holland Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus De FNV was in onderhandeling met KLM getreden over cao-wijzigingen. Nadat het gewenste resultaat niet werd behaald, werden meerdere collectieve acties georganiseerd. Rechtsvraag Valt de aangezegde werkonderbreking onder het bereik van art. 6 lid 4 ESH? Lagere rechters De rechtbank kijkt niet alleen naar de spelregels, maar meent dat van doorslaggevend belang is dat de FNV KLM niet tijdig heeft geïnformeerd. De rechtbank legt daarom tot een bepaalde periode een stakingsverbod op. [...]

Privaatrecht – Stakingsverbod FNV tegen KLM ECLI:NL:RBNHO:2016:6696Sepaand2022-12-05T11:39:00+02:00

Privaatrecht – Amsta ECLI:NL:HR:2015:1687

Sepaand2022-12-05T11:37:25+02:00

Privaatrecht - Amsta ECLI:NL:HR:2015:1687 Datum: 19 juni 2015 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Amsta is een zorgaanbieder die zorgvoorzieningen aanbiedt aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en andere hulpbehoevenden. Bij Amsta zijn 2800 mensen werkzaam. Tussen partijen heeft op initiatief van het FNV overleg plaatsgevonden over de arbeidsvoorwaarden van de bij Amsta werkzame personen. Dit heeft echter niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daarop heeft het FNV driemaal een collectieve actie in de vorm van een werkonderbreking van twee uur georganiseerd. Amsta vordert daarop in kort geding dat het [...]

Privaatrecht – Amsta ECLI:NL:HR:2015:1687Sepaand2022-12-05T11:37:25+02:00

Privaatrecht – Avv-loze periodes, jojo-effect, verkregen effect ECLI:NL:RBMNE:2017:116

Sepaand2022-12-05T11:35:10+02:00

Privaatrecht - Avv-loze periodes, jojo-effect, verkregen effect ECLI:NL:RBMNE:2017:116 Datum: 18 januari 2017 Rechtbankniveau: Rechtbank Midden-Nederland Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Het draait in deze procedure om eiseres die een loonvordering heeft ingesteld over de jaren 2010 t/m 2015 tegen haar werkgever. Hierbij wordt rekening gehouden met de periodes waarover de cao algemeen verbindend is verklaard en ook met de bedragen die al zijn betaald. De eiseres stelt ter discussie of gedurende de periodes waarin de cao niet algemeen verbindend verklaard is geweest, moet worden teruggevallen op het oorspronkelijke loon. Hierbij verwijst zij [...]

Privaatrecht – Avv-loze periodes, jojo-effect, verkregen effect ECLI:NL:RBMNE:2017:116Sepaand2022-12-05T11:35:10+02:00

Privaatrecht – De schoffelaar ECLI:NL:RBARN:2008:BF7284

Sepaand2022-12-05T10:58:30+02:00

Privaatrecht - De schoffelaar ECLI:NL:RBARN:2008:BF7284 Datum: 8 oktober 2008 Rechtbankniveau: Rechtbank Arnhem Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 4 EVRM Casus In deze casus draait het om weigering van een door het college van de gemeente Arnhem opgelegde voorziening gericht op arbeidsinschakeling. De uitkeringsgerechtigde werd aangemeld voor een traject met als doel te onderzoeken hoe het met de vaardigheden omtrent werk van de uitkeringsgerechtigde was gesteld. Deze was het hier niet mee eens en weigerde de werkervaringsovereenkomst te ondertekenen, omdat deze werkzaamheden volgens hem niet konden bijdragen aan het vinden van een betaalde baan. [...]

Privaatrecht – De schoffelaar ECLI:NL:RBARN:2008:BF7284Sepaand2022-12-05T10:58:30+02:00

Privaatrecht – Simpson tegen Greenpeace ECLI:NL:HR:2007:BA2504

Sepaand2022-12-05T10:56:19+02:00

Privaatrecht - Simpson tegen Greenpeace ECLI:NL:HR:2007:BA2504 Datum: 29 juni 2007 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:668a BW Casus Simpson is in de periode tussen 1999 en 2001 drie arbeidsovereenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd met een dochtermaatschappij van Greenpeace. De laatste arbeidsovereenkomst zou aflopen op 30 november 2001, maar is volgens Greenpeace enkele maanden met wederzijds goedvinden beëindigd. Simpson meent dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan en dat hij recht heft op loondoorbetaling. Rechtsvraag Is er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan tussen Simpson en Greenpeace? Lagere rechters [...]

Privaatrecht – Simpson tegen Greenpeace ECLI:NL:HR:2007:BA2504Sepaand2022-12-05T10:56:19+02:00

Privaatrecht – Onverwijlde opzegging door werknemer, vergoedingen

Sepaand2022-12-05T10:54:16+02:00

Privaatrecht - Onverwijlde opzegging door werknemer, vergoedingen Datum: - Rechtbankniveau: Rechtbank Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:677 lid 1 BW Casus In de onderhavige zaak heeft werknemer zijn arbeidsovereenkomst met werkgever X onverwijld opgezegd op grond dat deze laatste, ondanks de herhaalde verzoeken daartoe, niet heeft voldaan aan zijn loonbetalingsverplichting. Werknemer wendt zich thans tot de kantonrechter met het verzoek X te veroordelen tot betaling van een gefixeerde schadevergoeding, een transitievergoeding en een billijke vergoeding. Rechtsvraag Op welke vergoedingen heeft de werknemer die onverwijld opzegt vanwege het niet voldoen van de loonbetalingsverplichting door [...]

Privaatrecht – Onverwijlde opzegging door werknemer, vergoedingenSepaand2022-12-05T10:54:16+02:00

Privaatrecht – Bagateldelict ECLI:NL:RBAMS:2017:905

Sepaand2022-12-05T10:50:26+02:00

Privaatrecht - Bagateldelict ECLI:NL:RBAMS:2017:905 Datum: 7 februari 2017 Rechtbankniveau: Rechtbank Amsterdam Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Een medewerkster van de kantine van de supermarktketen Dirk van der Broek neemt een pak Optimel mee dat over de datum is. De werkgever vindt dit een grond de werkneemster te ontslaan, zeker nu zij ook hiervoor gewaarschuwd was. De werkneemster verzoekt het ontslag op staande voet te vernietigen en de supermarkt te veroordelen tot loondoorbetaling en wedertewerkstelling. Rechtsvraag Vormde het meenemen van het pak Optimel een dringende reden voor ontslag op staande voet? Lagere rechters [...]

Privaatrecht – Bagateldelict ECLI:NL:RBAMS:2017:905Sepaand2022-12-05T10:50:26+02:00
Go to Top