Strafrecht – Reikwijdte motivering/hennepkwekerij ECLI:NL:HR:2006:AU9130

  • Datum: 11 april 2006

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: Art. 359 lid 2 Sv

Casus

In casu is verdachte door het hof veroordeeld wegens het deelnemen aan een criminele organisatie die als doel heeft het handelen in hennep. Dit is in strijd met de Opiumwet. De verdachte heeft tegen deze uitspraak beroep in cassatie ingesteld door te zeggen dat het Hof de bewezenverklaring van deelnemen aan een criminele organisatie ontoereikend heeft gemotiveerd en dus in strijd heeft gehandeld met art. 359 lid 2 Sv.

Hoge Raad

De Hoge Raad stelt dat de motiveringsplicht van art. 359 lid 2 Sv alleen geldt voor uitdrukkelijk onderbouwde standpunten. Hierbij is vereist dat deze standpunten schriftelijk zijn. Wanneer sprake is van een dergelijk standpunt van een van beide partijen, zal de rechter de volgende regels moeten toepassen:

Indien het standpunt niet wordt aanvaard geldt er een motiveringsplicht. Deze geldt echter niet in de volgende gevallen:
– In de einduitspraak wordt niet wezenlijk afgeweken van het standpunt;
– Op details hoeft niet worden ingegaan;

De omvang van de motiveringsplicht is afhankelijk van de aard van het onderwerp.