Bestuursrecht – Geslotenverklaring Boxtel ECLI:NL:RVS:2005:AU2619

  • Datum: 14 september 2005

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen:/

Feiten

Bij verkeersbesluit van 19 maart 2002 heeft het college van B&W van Boxtel besloten tot geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer. Bij besluit van 6 augustus 2002 heeft het college de bij besluit van 19 maar ingestelde laad- en losregeling gewijzigd. Appellant maakt bezwaar tegen het besluit. Het college heeft het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard en het tegen dat besluit door appellant gemaakte bezwaar gedeeltelijk gegrond en voor het overige ongegrond verklaard.

Rechtsvraag

Wanneer kan iemand worden aangemerkt als belanghebbende?

Overweging

Appellant is eigenaar en verhuurder van het pand te Boxtel. Dit pand wordt door Hema gehuurd en bevoorrading vindt plaats aan de Burgakker. De Afdeling oordeelt dat de rechtbank met juistheid overwogen heeft dat appellant belanghebbende bij het besluit van 19 maart 2002 is, aangezien aannemelijk is dat een wijziging in de laad- en losregeling van de Burgakker zijn commerciële belangen als eigenaar van het pand raakt.

Rechtsregel

Iemand kan als belanghebbende worden aangemerkt wanneer zijn eigendomsbelangen geraakt worden door de maatregelen van een verkeersbesluit.