Privaatrecht – Io Vivat ECLI:NL:HR:2007:AZ6219

  • Datum: 23 februari 2007

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 6:163 BW

Casus

Tijdens een zeilweekend van een studentenvereniging is in de kajuit van een motorboot een ontploffing met een steekvlam ontstaan door lekkage uit een gasfles. Er ontstond brand op de boot. De Groot, die zelf lid was van de Watersportcommissie bij deze studentenvereniging, heeft door de ontploffing ernstige brandwonden opgelopen. Hij stelt de studentenvereniging aansprakelijk wegens gebrek aan toezicht.

Rechtsvraag

Kan de Groot de vereniging aansprakelijk stellen wegens falend toezicht terwijl hij zelf als lid van de Watersportcommissie medeverantwoordelijk was voor dat falen?

Hof

Het Hof laat zich niet uit over de vraag hoeveel toezicht in casu wenselijk was geweest.
Zij gaat uit van een eigen verantwoordelijkheid van de leden van een studentenvereniging bij een activiteit zoals een zeilweekend. De studentenvereniging is dan ook niet aansprakelijk uit onrechtmatige daad.

Hoge Raad

De Hoge Raad heeft de overweging van het Hof gevolgd. Zij is van oordeel dat de geschonden norm niet strekt tot bescherming van De Groot. Zeker niet nu hij zichzelf als (mede)organisator van het zeilweekend ook niet naar die norm heeft gedragen (dit heet ook wel de relativiteitseis).