Bestuursrecht – Van Gog/Nederweert ECLI:NL:HR:1991:ZC0261

  • Datum: 31 mei 1991

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Volgens het College van Burgemeesters en Wethouders van Nederweert handelde Van Gog in strijd met het bestemmingsplan. Hij exploiteert een reparatieplaats voor auto’s in een voorheen agrarische bedrijfsruimte. Dit is illegaal. Het college legt een last onder bestuursdwang op. Hier was Van Gog het niet mee eens en hij ging in bezwaar en beroep bij de bestuursrechter. De bestuursrechter acht het besluit onrechtmatig en vernietigt het.

Rechtsvraag

Kan een bestuursorgaan aansprakelijk worden gehouden voor een onrechtmatig besluit?

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad overweegt dat als een bestuursorgaan een onrechtmatige daad pleegt doordat het besluit achteraf onrechtmatig is verklaard door de bestuursrechter, dat dit bestuursorgaan dan in beginsel ook aansprakelijk is voor deze onrechtmatige daad. Zelfs wanneer aan het bestuursorgaan geen verwijt te maken is, is dit wel aansprakelijk.

Rechtsregel

Als de bestuursrechter oordeelt dat een besluit onrechtmatig is, is dit bindend in elke andere procedure die nog zal volgen.