Privaatrecht – Wierts/Visseren NJ 2021, 59

  • Datum: 20 januari 2021

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Wierts draagt op aan een aannemer op een extra verdieping op een woning te bouwen. De hoofdaannemer sluit een overeenkomst met Visseren omtrent het dak. De hoofdaannemer stopt met het betalen van Visseren. Visseren staakt hierdoor de werkzaamheden. Wierts betaalt hierna direct aan Visseren. De werkzaamheden van Visseren blijken ondeugdelijk te zijn.

Rechtsvraag

Is Visseren aansprakelijk jegens Wierts op grond van een onrechtmatige daad?

Overweging

Het hof oordeelt dat Visseren aansprakelijk is. De Hoge Raad geeft aan dat het de contractant niet altijd vrij om het belang bij correcte nakoming van een derde te verwaarlozen, als de overeenkomst een schakel is in het rechtsverkeer waarbij belangen van derden zijn betrokken.

Rechtsregel

Een onderaannemer moet in het algemeen rekening houden met de belangen van de opdrachtgever, indien dit binnen bepaalde grenzen valt. Een contractant staat het immers niet volledig vrij om het belang van een derde te verwaarlozen.