Bestuursrecht – Bestuurlijke waarschuwing ECLI:NL:RVS:2018:1449

  • Datum: 2 mei 2018

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: 13 Awb

Feiten

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2013 een bestuurlijke boete opgelegd aan een bedrijf wegens een overtreding. In 2014 stuurt de minister een waarschuwing naar het bedrijf gebaseerd op de Arbeidsomstandighedenwet. Deze waarschuwing is noodzakelijk in het sanctieregime om de boete op te kunnen leggen. Het bedrijf verzocht de minister om de waarschuwing in te trekken, de minister verklaart het bezwaar niet-ontvankelijk want hij is van mening dat de waarschuwing geen besluit is. Het bedrijf is van mening dat de waarschuwing wél een besluit is.

Rechtsvraag

Is een bestuurlijke waarschuwing een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb?

Overweging

De Afdeling overweegt dat een waarschuwing in ieder geval een besluit is als deze waarschuwing dient als voorwaarde voor het toepassen van de sanctiebevoegdheid. De waarschuwing zorgt er in zo’n geval voor dat de rechtspositie van de belanghebbende wordt gewijzigd en brengt derhalve een rechtsgevolg met zich mee.

Rechtsregel

Een bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb.