Strafrecht – Bewijsminimum zedenzaken ECLI:NL:HR:2010:BM2452

  • Datum: 13 juli 2010

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: Art. 342 Sv

Casus

De Hoge Raad gaat in dit arrest in op het bewijsminimum van art. 342 lid 2 Sv. Het oordeel van het Hof dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, mag niet enkel berusten op grond van hetgeen het slachtoffer heeft verklaard. Dit staat eveneens in art. 342 lid 2 Sv.

Rechtsvraag

Wanneer is voldaan aan het bewijsminimum ex. art. 342 Sv?

Hoge Raad

Of is voldaan aan het bewijsminimum ligt aan de omstandigheden van het concrete geval. Het is van belang dat het Hof het kennelijke oordeel voldoende motiveert. De getuigenis van het slachtoffer moet daarom voldoende steun vinden in ander bewijsmateriaal. Bovendien is een nadere motivering nodig om het oordeel van het Hof begrijpelijk te maken. In dit geval was het niet zo. De nadere motivering van het Hof had betrekking op de betrouwbaarheid van de verklaring van het slachtoffer. Hierdoor draagt de motivering niet bij aan het kennelijke oordeel van het Hof. In deze zaak is de bewezenverklaring ontoereikend gemotiveerd.