Strafrecht – ACAB ECLI:NL:HR:2011:BP0291

  • Datum: 11 januari 2011

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

In dit arrest gaat het om feiten van algemene bekendheid. Een man droeg een kledingstuk met daarop de tekst ACAB (All Cops Are Bastards). Een agent was van mening dat dit beledigend was en stelde dat ACAB een feit van algemene bekendheid was. Het Hof heeft dit onderzocht (opgezocht op het internet) en ging hierin mee. De manier waarop dit is onderzocht, was volgens de Hoge Raad niet afdoende ter vaststelling van algemene bekendheid.

Rechtsvraag

Behoeven feiten van algemene bekendheid bewijs?

Hoge Raad

De Hoge Raad gaf als uitgangspunt dat indien het onduidelijk is of het gaat om een feit van algemene bekendheid, de rechter dat gegeven aan orde behoort te stellen bij de behandeling van de zaak op de terechtzitting. Het is van belang dat het wordt voorkomen dat de rechter zijn beslissing baseert op mededelingen of waarnemingen die niet in het geding zijn voorgekomen. Hierdoor moest het Hof deze zaak opnieuw behandelen.