Privaatrecht – St. Date, Dans en Theater ECLI:NL:RBAMS:2021:7321

  • Datum: 14 december 2021

  • Rechtbankniveau: Rechtbank Amsterdam

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

In deze zaak stelt Stichting Date, Dans en Theater dat het voor werknemers verplicht is om wekelijks een (zelf)test te doen indien zij geen QR-code hebben in de vorm van een Coronatoegangsbewijs. De zelftesten worden beschikbaar gesteld door de Stichting. Eén van de dansers weigert deze zelftesten af te nemen. De Stichting heeft de danser daarop geschorst en weigert het loon door te betalen.

Rechtsvraag

Mag een werkgever een werknemer schorsen zonder loonaanspraak indien deze zich niet houdt aan bepaalde voorzorgsmaatregelen die golden op grond van het coronavirus?

Rechtbank

De rechtbank oordeelt dat de danser geen recht heeft op loon. Een werkgever mag van een werknemer verlangen dat hij of zij laat (zelf)testen. Hierbij is van belang dat er geen mogelijkheid was om de werkzaamheden op 1,5 meter afstand uit te voeren en dat het daarnaast niet mogelijk was om een mondkapje te dragen. Met het verplicht laten afnemen van een (zelf)test maakt de werkgever een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Echter, weegt het belang van het creëren van een veilige werkomgeving volgens de rechtbank zwaarder. Aangezien de werknemer weigert een (zelf)test af te nemen mag de werkgever de werknemer derhalve schorsen zonder loonaanspraak.