Publiekrecht – Woningsluiting Harderwijk ECLI:NL:RVS:2022:285

  • Datum: 2 februari 2022

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Publiekrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Bij besluit van 10 september 2019 heeft de burgemeester van Harderwijk besloten de woning van appellant (in incidenteel hoger beroep) voor de duur van zes maand te sluiten, omdat er een melding is gedaan bij “Meld Misdaad Anoniem” dat zijn oudste zoon drugs zou dealen vanuit de woning en deze drugs ook zou opslaan in de woning en in de schuur achter de woning. De politie heeft dit vermoeden bevestigd naar aanleiding van een door hen ingesteld onderzoek.

Rechtsvraag

Welke wijze van toetsen moet de bestuursrechter gebruiken zodra het evenredigheidsbeginsel, zoals omschreven in artikel 3:4 Awb, in geding is?

Overweging

De afdeling stelt dat het detineren van de “drugsdealers” uit de woning onvoldoende is om deze van het criminele circuit te onttrekken. Daarnaast meent de Afdeling wel dat appellant in incidenteel hoger beroep dit kan worden verweten. Hij had namelijk meer toezicht moeten houden in de woning. Toch ziet de afdeling geen reden om te concluderen dat de rechtbank terughoudender had moeten toetsen.

Rechtsregel

De afdeling heeft met deze uitspraak een nieuwe wijze van toetsen van het evenredigheidsbeginsel geïntroduceerd. Zo houdt de afdeling met ingang van deze uitspraak er drie wijzen van toetsen zijn: “restraint”, “intermediate” en “intensive”. Welke wijze van toetsen per geval wordt aangehouden hangt van verschillende factoren af. De belangrijkste twee oriëntatiepunten zijn:

• De aard en het gewicht de bij het besluit betrokken belangen;

• De ingrijpendheid van het besluit en de mate waarin het fundamentele rechten van de belanghebbenden aantast.

De belangrijkste criteria zijn: welk soort besluit het betreft, wat het karakter is van dit besluit, mate van beleidsruimte van het bestuursorgaan, de met het besluit te dienen doelen, de aard van de betrokken belangen en de mate waarin deze betrokken belangen door het besluit worden geschaad.
De afdeling heeft in casu besloten dat de rechtbank niet onterecht een volledige (intensive) toetsing heeft gehanteerd. Naar aanleiding van redenen benoemt in overwegingen slaagt het beroep van de burgemeester.