Privaatrecht – Eelder Woningbouw ECLI:NL:HR:2000:AA8901

  • Datum: 8 december 2000

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Een stichting heeft aan bewoners door hen gehuurde woningen te koop aangeboden. Dit aanbod is aanvaard. Achter de woningen ligt een tegelpad dat geen deel uitmaakt van het gehuurde. Hierop is volgens het contract een recht van overpad gevestigd. De transportakte vermeldt dat de kopers het gekochte aanvaarden, zoals reeds bij de kopers in huur, in de staat waarin een en ander zich heden bevindt.’ Er staat ook in de akte dat de woning met schuur, erf en tuin wordt overgedragen. Er staat niet in hoe groot het perceel is. De kopers vinden dat de helft van het tegelpad bij de koop van de woning was inbegrepen.

Rechtbank

De stichting vordert dat de kopers meewerken aan een herziening van de kadastrale uitmeting. Deze vordering wordt toegewezen.

Hof

Het Hof laat toe dat de kopers met nader bewijs voor hun stellingen komen. Zo kunnen ze proberen te bewijzen dat de helft van het pad bij de koop was inbegrepen. Het Hof acht aan de hand van dit aangeleverde bewijs dat de kopers gelijk hebben en vernietigt het vonnis van de rechtbank.

Hoge Raad

Hoge Raad heeft zaak wegens gebrek aan belang moeten verwerpen en het eindvonnis van de Rechtbank moeten bekrachtigen. De Hoge Raad zal mitsdien de arresten van het Hof vernietigen en zelf de zaak op de evenvermelde wijze afdoen.

Rechtsvraag

Hoe moet een leveringsakte worden uitgelegd?

Essentie

Bij de beantwoording van de rechtsvraag komt het aan op de in de notariële akte van levering tot uitdrukking gebrachte partijbedoeling die moet worden afgeleid uit de in deze akte opgenomen, naar objectieve maatstaven in het licht van de gehele inhoud van de akte uit te leggen omschrijving van de over te dragen onroerende zaak.
Dus: alleen objectief naar de akte kijken en niet haviltexen! Zo behoud je de betrouwbaarheid van de openbare registers.