Privaatrecht – Dierenartsenmaatschap NJ 2012/75

  • Datum: 2 september 2011

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Er ontstaat onenigheid tussen een aantal dierenartsen die samenwerken in een praktijk. Sommigen gaan uit van een maatschap en vorderen daarom ontbinding en anderen gaan uit van een langlopende opdracht verhouding.

Rechtsvraag

Kan er een maatschap ontstaan ondanks het feit dat partijen zich hiervan niet bewust zijn?

Hoge Raad

Het Hof overweegt dat er sprake is van een maatschap. De Hoge Raad volgt deze overweging. “Ook de overeenkomst van maatschap is een gewone overeenkomst, er kan niet worden gezegd dat de rechtszekerheid zich in een onderlinge verhouding tussen partijen verzet tegen de stilzwijgende totstandkoming van een overeenkomst van maatschap.”

Rechtsregel

Wanneer er een schriftelijk contract ontbreekt kan totstandkoming van een overeenkomst, ook die in de vorm van een maatschap, mede worden afgeleid uit de tussen de partijen feitelijke situatie.