Privaatrecht – Keereweer/Sogelease NJ 1996, 119

  • Datum: 19 mei 1995

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Sogelease financierde een drukpers voor een drukkerij. De drukkerij leasete de drukpers door de drukpers in eerste instantie zelf aan te schaffen. Daarna betaalde Sogelease dit, zij werd eigenaar van de drukpers, maar deze bleef bij de drukkerij staan die maandelijks geld moest betalen om uiteindelijk de drukpers af te lossen en eigenaar te worden. Dit is een sale-and-financial-lease-back-overeenkomst. Vervolgens ging de drukkerij failliet, Keereweer werd als curator aangewezen. Keereweer was van mening dat Sogelease een fiduciaire overdracht tot stand had gebracht met de drukkerij. Dit mag niet op grond van het fiduciaverbod, hierdoor zou Sogelease slechts een stil pandrecht op de drukpers hebben verkregen. Sogelease stelt dat het hier om een lease gaat en niet om fiduciaire eigendomsoverdracht waardoor zij eigenaar zou moeten zijn.

Rechtsvraag

Is een sale-and-financial-lease-back-overeenkomst verboden op grond van het fiduciaverbod?

Overweging

De HR legt hier het fiduciaverbod beperkt uit. Je kan niet de bevoegdheden van de verkrijger beperkte tot de zekerheden die bij een pandrecht horen. Dat dit met een overeenkomst bewerkstelligd wordt, moet blijken uit de bedoeling van de partijen. In casu is er sprake van een werkelijke overdracht. Ondanks dat de drukkerij eigenlijk alleen maar persoonlijke rechten had op de drukpers, zou zij na het voldoen van de betaling aan Sogelease uiteindelijk toch eigenaar worden. Er is dus geen sprake van fragmentatie van eigendom. Sogelease is dus eigenaar van de drukpers.

Rechtsregel

Leasen valt niet onder het fiduciaverbod en is dus gewoon toegestaan.