Intellectueel-eigendomsrecht – Ciba Geigy/Oté Optics (Contactlensvloeistof) ECLI:NL:HR:1995:ZC1609

  • Datum: 13 januari 1995

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht

  • Wetsartikelen: Art. 69 EOV jo. Art. 30 ROW

Casus

Ciba Geigy is houdster van een octrooi op lensvloeistof. Volgens Ciba Geigy is een product van Oté een imitatie van de lensvloeistof waar Ciba Geigy een octrooi op heeft. Ciba Geigy stapt naar de rechter.

Rechtsvraag

Kan het octrooi van Ciba Geigy tegen Oté worden gebruikt?

Rechtsoverweging

Eerst moest door de Hoge Raad werden bepaald wat de strekking is van het octrooi van Ciba Geigy. Er werd aangevoerd door Ciba Geigy dat in het octrooi stond dat de lensvloeistof een isotone vloeistof is met een inhoud van 0,9% keukenzout. Deze argumenten werden ontleend uit het verleningsdossier en de hoofdconclusie van het octrooi. De Hoge Raad bepaalde aan de hand van art. 69 EOV dat er geen argumenten kunnen worden ontleend aan het verleningsdossier.

Echter was er een verschil tussen wat er precies stond in de conclusies van het octrooi en wat CIba Geigy aanvoerde. De Hoge Raad bepaalde wat in aanmerking moet worden genomen bij de interpretatie van een octrooi.

Rechtsregel

Er werd bepaald door de Hoge Raad dat niet alleen de letterlijke tekst van belang bij de uitleg van een octrooi, maar ook aan “hetgeen voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is”, onderscheidenlijk “de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte”.