Intellectueel-eigendomsrecht – Doublemint C-191/01 P

  • Datum: 23 oktober 2003

  • Rechtbankniveau: Benelux gerechtshof

  • Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht

  • Wetsartikelen: Art 4 jo. Art 7 40/94 EG

Casus

De onderneming Wrigley diende een aanvraag in voor het woordmerk ‘doublemint’. Het betreft een kauwgom.

Rechtsvraag

Geldt ‘doublemint’ als een geldig woordmerk?

Rechtsoverweging

Het hof oordeelde dat ‘doublemint’ niet als een geldig woordmerk kan worden ingeschreven aangezien het merk bestaat uit twee Engelse woorden welke kenmerken van de kauwgom beschrijven, zonder het gebruik van de fantasie.

Rechtsregel

Een woordmerk kan niet puur en alleen de kenmerken van een product bevatten.