Privaatrecht – Brandstichting Frieslandhal ECLI:NL:HR:2008:BC5603

  • Datum: 25 april 2008

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Enkele kinderen, allen jonger dan veertien jaar, stichtten in het veemarktcomplex in de Frieslandhal (FEC) brand en als gevolg hiervan brandt het complex af. Eiser in cassatie, J.J. Boekema, voert in de FEC een cafébedrijf en stelt als gevolg van de brand ernstige inkomstenschade te hebben opgelopen. Hij kan zijn bedrijf nu niet meer voeren en geeft aan dat hij door een tussen hem en FEC gerezen geschil geen nieuwe huurovereenkomst meer kan sluiten. Deze inkomstenschade moet volgens hem aan de ouders van de minderjarige kinderen worden toegerekend.

Rechtsvraag

In hoeverre reikt de toerekening van de schade die veroorzaakt is door minderjarige kinderen (onder de 14 jaar) aan de ouders?

Gerechtshof

Het Hof betoogt dat de inkomsensschade die Boekema heeft opgelopen door het niet kunnen sluiten van een nieuwe huurovereenkomst niet aan de ouders is toe te rekenen, daar het niet kunnen sluiten van een nieuwe huurovereenkomst met FEC te wijten is aan een tussen Boekema en FEC gelegen meningsverschil.
Volgens het Hof is dit zo ver verwijderd van de brand dat dit de ouders van de kinderen niet valt toe te rekenen. De ouders hoeven deze inkomstenschade dus niet te vergoeden.

Hoge Raad

De Hoge Raad gaat niet mee in het oordeel van het Hof. Zij betoogt dat als gevolg van de brand het door Boekema gehuurde pand teniet is gegaan en de huurovereenkomst van rechtswege werd beëindigd volgens het toen geldende art. 7A:1589 BW. Dat Boekema niet in staat was met FEC een nieuwe huurovereenkomst te sluiten, doet niet af aan de verplichting tot schadevergoeding van de ouders veroorzaakt door de omvang van de brand. Er bestaat geen grond om het niet sluiten van een nieuwe huurovereenkomst aan te merken als schade veroorzaakt door Boekema en daaraan te verbinden dat deze schade niet aan de ouders toe te rekenen is.
De ouders moeten ook de inkomensschade vergoeden die Boekema misloopt doordat hij geen nieuw huurcontract kan sluiten.