Strafrecht – Strafbeschikking en strafmotivering ECLI:2017:7

  • Datum: 3 januari 2017

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: Art. 359 Sv

Casus

Verdachte is veroordeeld tot een geldboete van 650 euro, 13 dagen hechtenis en 6 maanden rijontzegging voor het rijden onder invloed van alcohol. Hierna is duidelijk geworden dat er al twee eerdere strafbeschikkingen zijn opgelegd voor het rijden onder invloed. Daarnaast is verdachte ook door de politierechter veroordeeld tot een geldboete en hechtenis. Hierbij is ook de rijbevoegdheid ontzegd. In de motivatie van het hof staat onder andere “blijkens een hem betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie van 29 september 2015 eerder meermalen ter zake van rijden onder invloed is veroordeeld”. De verdachte klaagt over het feit dat bij de strafoplegging van het Hof deze eerdere ‘veroordeling’ is meegewogen, dit terwijl het blijkbaar gaat om een onherroepelijke strafbeschikking.

Rechtsvraag

Kan een onherroepelijke strafbeschikking gelijk worden gesteld aan een onherroepelijke veroordeling door de strafrechter?

Hoge Raad

De opvatting dat een onherroepelijke strafbeschikking niet kan worden gelijkgesteld met een onherroepelijke veroordeling door de strafrechter is onjuist. Er kan in de strafmotivering voor een eerdere veroordeling worden verwezen naar een strafbeschikking. Art. 359 lid 5 Sv stelt dat een vonnis in het bijzonder de redenen opgeeft, die de straf hebben bepaald of tot de maatregel hebben geleid.

Rechtsregel

In het kader van art. 359 lid 5 Sv kan een onherroepelijke strafbeschikking worden gelijkgesteld met een onherroepelijke veroordeling door de strafrechter.