Privaatrecht – Plaza gebouw ECLI:NL:HR:2001:AA9311

  • Datum: 5 januari 2001

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Multi Vastgoed, eigenaar van het Rotterdamse Plaza-gebouw, wordt geconfronteerd met corrosie aan de gevelplaten, enige tijd na de oplevering van het gebouw. Multi Vastgoed eist dan van de aannemer Nethou dat de gehele gevelbeplating aan het gebouw wordt vervangen op grond van een garantiebepaling in de overeenkomst. De kosten daarvoor bedragen ruim zes miljoen gulden. De aannemer biedt een alternatieve oplossing, namelijk de vervanging van enkele in het zicht zijnde gevelplaten en aangepast onderhoud.

Rechtsvraag

Moet door Nethou de gehele gevelbeplating vervangen worden?

Hof

Het Hof wijst de vordering van Multi Vastgoed toe door de garantie strikt toe te passen. De Hoge Raad komt dan met een overweging die voor de rest geen afbreuk doet aan de beslissing van het Hof, maar die wel interessant is voor de toepassing van middelen tegen wanprestatie.

Hoge Raad

De Hoge Raad stelt dat een crediteur in het geval van wanprestatie in beginsel de keuze heeft tussen nakoming en schadevergoeding. De crediteur is echter niet geheel vrij in die keuze, maar hij is gebonden aan de eisen van redelijkheid en billijkheid, waarbij de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij in acht dienen te worden genomen.