Internationaal recht – Oost-Timor/Fretilin

  • Datum: 21 februari 1980

  • Rechtbankniveau: Rechtbank Den Haag

  • Rechtsgebied: Internationaal recht

  • Wetsartikelen: Art. 3 Montevideo-verdrag

Casus

Een groep landen, waaronder Nederland, had de Democratische Republiek Oost-Timor nog niet erkend. Aan de hand van het Montevideo verdrag kan worden beoordeeld of er sprake is van een staat.

Rechtsvraag

Kan de Democratische Republiek Oost-Timor worden aangemerkt als staat in de zin van het Montevideo-verdrag?

Rechtsoverweging

De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat de enkele proclamatie van een staat om onafhankelijk te zijn niet voldoende is om tot het bestaan van een staat te besluiten.

Daarnaast heeft de rechtbank beslist dat het gebied Oost-Timor niet kan worden aangemerkt als staat aangezien het gebied in handen is van de Indonesische overheid. Daarmee is er geen effectief gezag en wordt er aldus niet voldaan aan de vereisten van het Montevideo-verdrag.

Rechtsregel

Enkel het uitroepen van de onafhankelijkheid van een staat is onvoldoende om die staat aan te merken als ‘staat’ in de zin van het Montevideo-verdrag.