Bestuursrecht – De Deense Zeevervoerder ECLI:NL:RVS:2013:BZ8384

  • Datum: 18 april 2013

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: 1:3 Awb

Feiten

In het arrest staat de uitleg van het begrip ‘besluit’ en ‘afvalstof’ centraal. Bij brieven heeft de staatssecretaris aan een Deense zeevervoerder medegedeeld dat de stookolie aan boord van het schip als afvalstof moet worden aangemerkt. Daarom moet dit ook als afvalstof worden verwerkt. Het bezwaar van de zeevervoerder wordt niet-ontvankelijk verklaard, omdat de brieven niet op een rechtsgevolg zijn gericht en dus geen besluiten zijn in de zin van de Awb.

Rechtsvraag

Kunnen de brieven aangemerkt worden als een besluit in de zin van de Awb?

Overweging

De Afdeling stelt dat een bestuurlijk rechtsoordeel in beginsel geen besluit is in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb. In uitzonderingssituaties moet echter een bestuurlijk rechtsoordeel (ondanks het ontbreken van een rechtsgevolg) als besluit worden aangemerkt. Daarvoor is onder andere vereist dat het voor de betrokkenen onevenredig bezwarend is om het geschil over de interpretatie van de betrokken rechtsregels via een beroepsprocedure over een daadwerkelijk besluit bij de bestuursrechter aan de orde te stellen.

Rechtsregel

Een bestuurlijk rechtsoordeel is in beginsel geen besluit. Aangezien aan het vereiste ‘rechtshandeling’ niet wordt voldaan. Echter kunnen hier uitzonderingen gelden voor betrokkenen die onevenredig bezwarend worden behandeld over de interpretatie van de rechtsregels.