010 214 32 45|info@slimacademy.nl
  • iconBeoordeeld met 8,1 icon
  • icon99% beveelt ons aan
  • icon250.000+ studenten geholpen
  • iconSinds 1994 actief

percentage label Krijg nu de 1e maand van jouw abonnement helemaal GRATIS met de kortingscode: BLACKSTART percentage label

Internationaal recht – The Island of the Palmas

Sepaand2022-11-25T11:23:58+02:00

Internationaal recht - The Island of the Palmas Datum:  4 april 1928 Rechtbankniveau: Arbitral Award Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: / Facts The United States and the Netherlands both laid claim to the ownership of the island of Palmas. The United States claimed that it was part of the Philippines, because the islands had been ceded by the Treaty of Paris in 1898. The United States, as successor to the rights of Spain over the Philippines, based its title in the first place on discovery. The existence of sovereignty thus acquired was not [...]

Internationaal recht – The Island of the PalmasSepaand2022-11-25T11:23:58+02:00

Internationaal recht – The case of the S.S. Lotus

Sepaand2022-11-25T12:54:08+02:00

Internationaal recht - The case of the S.S. Lotus Datum: 07 september 1927 Rechtbankniveau: Permanent Court of International Justice Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: / Facts On August 2nd, 1926, just before midnight, a collision occurred between the French mail steamer Lotus and the Turkish collier Boz-Kourt. This resulted in the sinking of the Turkish boat and the death of eight Turkish nationals. Turkish authorities instituted criminal proceedings against the French officer on duty aboard the S.S. Lotus at the time of the collision, Lieutenant Demons. Mr. Demons objected on the grounds that [...]

Internationaal recht – The case of the S.S. LotusSepaand2022-11-25T12:54:08+02:00

Internationaal recht – Van Hannover II ECLI:NL:XX:2012:BW0604

Sepaand2022-11-25T13:04:39+02:00

Internationaal recht - Van Hannover II ECLI:NL:XX:2012:BW0604 Datum: 7 februari 2012 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: Art. 10 en 8 EVRM De feiten Wederom stond in deze zaak de vraag centraal of de Duitse roddelpers foto’s van een privésituatie van prinses Caroline mocht publiceren, die zonder toestemming van grote afstand waren gemaakt. De hoogste Duitse rechtbank oordeelde dat deze publicatie rechtmatig was, waarna prinses Caroline in beroep ging bij het EHRM. Rechtsvraag Hoe wegen het recht op persvrijheid (art. 10 EVRM) en het recht op privacy (art. 8 EVRM) tegen elkaar [...]

Internationaal recht – Van Hannover II ECLI:NL:XX:2012:BW0604Sepaand2022-11-25T13:04:39+02:00

Internationaal recht – Van Gend en Loos ECLI:EU:C:1963:1

Sepaand2022-11-24T19:25:52+02:00

Internationaal recht - Van Gend en Loos ECLI:EU:C:1963:1 Datum: 5 februari 1963 Rechtbankniveau: HvJEU Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: Art. 30 VWEU Casus In het arrest ging het om art. 30 VwEU. Dit artikel verbiedt het bestaan van in- en uitvoerrechten of heffingen van gelijke werking tussen lidstaten. Nederland had toch een hoger invoerrecht vastgesteld in een besluit. Dit was verboden: er mochten niet zomaar rechten en heffingen worden verhoogd. Het transportbedrijf Van Gend en Loos had daarom een rechtszaak aangespannen. Rechtsvraag Mag de Nederlandse rechter het besluit buiten toepassing laten wegen strijd [...]

Internationaal recht – Van Gend en Loos ECLI:EU:C:1963:1Sepaand2022-11-24T19:25:52+02:00

Internationaal recht – EBI (lorse en Van der Ven vs. NL) nr. 52750/99

Sepaand2022-11-24T19:25:42+02:00

Internationaal recht - EBI (lorse en Van der Ven vs. NL) nr. 52750/99 Datum: 4 februari 2003 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: Art. 3 EVRM Casus In deze zaak gaat het om klachten die de gedetineerden Lorsé en Van der Ven tegen Nederland hadden ingediend. Beide hadden lange tijd in de EBI (Extra Beveiligde Inrichting) doorgebracht. Ze klaagde over de onmenselijke behandeling in de EBI, vanwege de zeer strenge veiligheidsmaatregelen. De voornaamste klacht ging om de lichamelijke onderzoeken met een intiem karakter. Volgens de klagers was dit niet altijd nodig. Rechtsvraag [...]

Internationaal recht – EBI (lorse en Van der Ven vs. NL) nr. 52750/99Sepaand2022-11-24T19:25:42+02:00

Internationaal recht – Marckx ECLI:NL:XX:1979:AC3090

Sepaand2022-11-24T19:18:37+02:00

Internationaal recht - Marckx ECLI:NL:XX:1979:AC3090 Datum: 13 juni 1979 Rechtbankniveau: EHVRM Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: Art. 8 en 14 EVRM Casus Een ongehuwde vrouw, afkomstig uit België, wendde zich samen met haar dochter tot het Europese Hof. Het Belgische recht was volgens hen in strijd met het EVRM. Een ongehuwde moeder kon volgens het Belgische recht alleen een juridische band met haar kind krijgen nadat zij het had erkend. Dit was volgens hen strijdig met art. 8 EVRM, waarin de waarborging van het recht op gezinsleven is opgenomen. Ook vonden zij dat het [...]

Internationaal recht – Marckx ECLI:NL:XX:1979:AC3090Sepaand2022-11-24T19:18:37+02:00

Internationaal recht – Hokkeling vs. NL ECLI:CE:ECHR:2017:0214JUD003074912

Sepaand2022-11-24T23:24:23+02:00

Internationaal recht - Hokkeling vs. NL ECLI:CE:ECHR:2017:0214JUD003074912 Datum: 14 februari 2017 Rechtbankniveau: EVRM Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: Art. 6 EVRM Casus De heer Hokkeling stond in het Hoger Beroep terecht wegens een mishandeling. De uitspraak van de rechtbank was een straf van vier jaar en zes maanden, echter diende het Hoger Beroep zestien maanden later. Bij het Hof duurde de zaak dertien maanden, omdat de heer Hokkeling telkens werd aangehouden. Nu bleek dat Hokkeling vast zat in Noorwegen voor een delict wat te maken had met drugs, en hierdoor kon hij niet [...]

Internationaal recht – Hokkeling vs. NL ECLI:CE:ECHR:2017:0214JUD003074912Sepaand2022-11-24T23:24:23+02:00

Internationaal recht – Gilissen vs. NL ECLI:CE:ECHR:2016:0315

Sepaand2022-11-24T23:23:22+02:00

Internationaal recht - Gilissen vs. NL ECLI:CE:ECHR:2016:0315 Datum: 15 maart 2016 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: Art. 6 lid 1 EVRM Casus Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, (EHRM) heeft op 15 maart 2016 geoordeeld dat Nederland een artikel heeft geschonden uit het EVRM, dit artikel was het 6e artikel, eerste lid. Nederland heeft dit artikel geschonden in een uitkeringszaak. Deze zaak, Gilissen vs. Nederland genoemd, ging erover dat getuigen niet zijn gehoord in een bestuursrechtelijke beroepsprocedure over een zaak die ging over een uitkering wanneer iemand arbeidsongeschikt [...]

Internationaal recht – Gilissen vs. NL ECLI:CE:ECHR:2016:0315Sepaand2022-11-24T23:23:22+02:00
Go to Top