Bestuursrecht – Van Vlodrop ECLI:NL:RVS:1997:AA6762

  • Datum: 6 mei 1996

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: Art. 1:3 Awb

Feiten

Van Vlodrop BV was op de hoogte van een toekomstig veranderende beleidsregel. Er werden aanpassingen gedaan om aan dit toekomstige regime te kunnen conformeren. Uiteindelijk besloot de minister om toch niet door te gaan met de verandering door middel van de beleidsregel. Van Vlodrop bleef met de kosten zitten. Van Vlodrop verzocht om schadevergoeding op grond van artikel 3:4 van de Awb.

Rechtsvraag

Is de reactie van een bestuursorgaan op een verzoek tot het verlenen van schadevergoeding aan te merken als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb?

Oordeel Hoge Rechter

De Afdeling overwoog dat op grond van het beginsel van égalité devant les charges publiques een bestuursorgaan schade die door het rechtmatig uitoefenen van een publiekrechtelijke bevoegdheid is ontstaan, moet vergoeden. Tegen een reactie op een verzoek tot schadevergoeding moet dus bezwaar en beroep open kunnen staan.

Rechtsregel

Een schriftelijke reactie van een bestuursorgaan op een verzoek tot schadevergoeding is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb.