Strafrecht – Weerleggen alternatief scenario/ Venrayse arrest ECLI:NL:HR:2010:BK3359

  • Datum: 16 maart 2010

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: Art. 359 lid 2 Sv

Casus

Een verdacht is vrijgesproken door het hof met een uitgebreide motivering. Volgens het hof ontbreken bewijsmiddelen die het die verklaring van verdachte weerleggen. Volgens het hof zijn deze vereist.

Rechtsvraag

Moet de weerlegging van de verklaring van de verdachte door middel van bewijsmiddelen geschieden?

Hoge Raad

De Hoge Raad sprak zich in dit arrest uit over de alternatieve lezing van de gebeurtenissen. Een verdachte kan het tegen hem tenlastegelegde bestrijden met een alternatieve lezing van de gebeurtenissen. Deze alternatieve lezing komt niet overeen met de bewezenverklaring. Omtrent dit onderwerp is een uitgangspunt ontwikkeld. Namelijk dat als de rechter tot een bewezenverklaring komt, hij de alternatieve lezing moet weerleggen.

De manier waarop de rechter de alternatieve lezing kan weerleggen, verschilt. De rechter kan dit doen door:

Opneming van bewijsmiddelen;

Vermelding van wettige bewijsmiddelen;

Van oordeel zijn dat hetgeen is aangevoerd niet aannemelijk is geworden.

De motiveringseis uit art. 359 lid 2 Sv laat het evenwicht zien tussen de motiveringsplicht enerzijds en de waarderingsvrijheid anderzijds.