Privaatrecht – Booy/Wisman ECLI:NL:HR:1966:AC4621

  • Datum: 21 januari 1966

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: 6:228 Bw

Casus

Booy verkoopt een kraan aan Wisman maar Wisman wil hier wel een kenteken bij. Booy
geeft bij de koop aan dat het krijgen van een kenteken geen probleem is. Later blijkt dit wel een probleem te zijn: het verzoek voor het kentekenbewijs wordt afgewezen omdat de hijskraan te groot is voor op de openbare weg. Wisman start een procedure en beroept zich op dwaling. Booy stelt dat geen sprake is van dwaling omdat Wisman geen eigen onderzoek gepleegd heeft.

Rechtsvraag

Was in casu sprake van dwaling ondanks het niet-plegen van eigen onderzoek?

Overweging

De Hoge Raad zegt dat inderdaad sprake is van dwaling door Wisman omtrent de koop van de kraan. Deze dwaling is te wijten aan een achteraf verkeerd gebleken inlichting van Booy. Hierdoor is een onjuiste voorstelling van zaken omtrent een essentiële eigenschap van de hijskraan ontstaan.

Rechtsregel

Wie eigen onderzoek nalaat en op de juistheid van de mededelingen van diens wederpartij vertrouwt, kan zich toch beroepen op dwaling.