Privaatrecht – Stoof/Mammoet ECLI:NL:HR:2008:BD1847

  • Datum: 11 juli 2008

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Stoof was aandeelhouder en statutair bestuurder van Mammoet. Na de verkoop van zijn aandelen is hij als werknemer aangebleven bij Mammoet. Na een overgang van onderneming krijgt Stoof een andere functie toebedeeld. Stoof wil geen andere functie en schort zijn arbeidsverplichting op, maar zegt wel bereid te zijn om zijn oude functie uit te oefenen. Mammoet staakt vervolgens de loonbetaling.

Rechtsvraag

Wanneer is er sprake van een redelijk voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden?

Lagere rechters

Zowel de kantonrechter als het hof oordelen dat dat de werkgever in deze zaak een redelijk aanbod heeft gedaan. Van Stoof mocht redelijkerwijs gevergd worden dat hij dit voorstel zou accepteren.

Hoge Raad

De Hoge Raad creëert hier ter aanvulling van Van der Lely/Taxi Hofman stappen in de toetsing of er sprake is van een redelijk voorstel. Bij de beantwoording van de vraag tot welke gevolgen een wijziging van de omstandigheden voor een individuele arbeidsrelatie kan leiden moet worden onderzocht: Of de werkgever als goed werkgever in de gegeven omstandigheden aanleiding heeft kunnen vinden tot het doen van een voorstel tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden;
Of het door hem gedane voorstel redelijk is. In dat kader moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen. Hieronder moet worden verstaan: de aard van de gewijzigde omstandigheden die tot het voorstel hebben geleid, de aard en ingrijpendheid van het gedane voorstel, het belang van de werkgever en de door hem gedreven onderneming en het belang van de werknemer bij het ongewijzigd blijven van de arbeidsvoorwaarden;
Of aanvaarding van het door de werkgever gedane voorstel in het licht van de omstandigheden van het geval in redelijkheid van de werknemer gevergd kan worden.