Privaatrecht – Oerlemans/ Driessen ECLI:NL:PHR:2001:AB1338

  • Datum: 27 april 2001

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Driessen exploiteert een rozenkwekerij, waarbij hij als meststof onder meer ijzerchelaat gebruikt. Dat wordt op de markt gebracht onder de naam BioFer en wordt onder meer verkocht door Oerlemans. Rond 10 juni 1993 heeft Driessen een vat gekocht van Oerlemans. Vanaf medio juli heeft Driessen dit product gebruikt bij de rozen. Vervolgens liep de groei van de planten snel terug.
In het geding heeft Driessen een betaling gevorderd van 394.122 gulden alsmede de schade die Driessen heeft geleden.

Rechtsvraag

Voor wie is het risico van non-conformiteit?

Hof

Het Hof heeft Oerlemans veroordeeld tot de vergoeding van de schade. Daarbij heeft het Hof geoordeeld dat de aansprakelijkheid rechtstreeks uit de non-conformiteit kan worden afgeleid. Daarnaast is Oerlemans in beginsel aansprakelijk als de ondeugdelijkheid van het geleverde komt vast te staan, aangezien gebreken aan het product voor risico komen van Oerlemans en van andere omstandigheden niet is gebleken.

Hoge Raad

Volgens de HR gaat het om het uitgangspunt dat het ijzerchelaat niet aan de overeenkomst beantwoordde. Daardoor is er een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, die ingevolge art. 6:74 BW tot schadevergoeding verplicht.