Strafrecht – Vrijwillig terugtreden bij deelneming ECLI:NL:PHR:2011:BN4349

  • Datum: 12 april 2011

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

De verdachte zou betrokken zijn geweest bij een criminele organisatie die meerdere diefstallen had gepleegd en ook slachtoffers had gemaakt. De verdachte zou samen met twee andere verdachten worden vervolgd voor poging tot diefstal. Echter, de verdachte zegt dat hier sprake is van vrijwillige terugtred. Hij heeft slechts gedaan alsof hij aanbelde bij de woning waar zij de diefstal wilden plegen. Daarna reden de drie verdachten weg van de woning.

Rechtsvraag

Was er in casu sprake van vrijwillige terugtred?

Oordeel Hoge Raad

Ingeval sprake is van het medeplegen van een poging, is vrijwillig terugtreden alleen mogelijk wanneer de medepleger terugtreedt als gevolg van omstandigheden van de wil van de medepleger afhankelijk. Voor de medeplichtige/de uitlokker van een poging geldt dat het vrijwillig terugtreden van de pleger of de medepleger(s) ook voor hen tot straffeloosheid leidt. Dit betekent dat de medeplichtigen/uitlokkers kunnen profiteren van het terugtreden van de dader, terwijl medeplegers zelf moeten terugtreden.