Europees recht – Staatkundig Gereformeerde Partij v. the Netherlands

  • Datum: 10 juli 2012

  • Rechtbankniveau: EHRM

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: Art. 8 GW

De Staatkundig Gereformeerde Partij (hierna: SGP) wil als politieke partij geen vrouwen verkiesbaar stellen. Dit vanwege de religie die SGP aanhangt. Daarbij beroept de SGP zich op een grondrecht, namelijk de vrijheid van vereniging. Het beroep op de vrijheid van vereniging gaat tegen een ander grondrecht in, namelijk het gelijkheidsbeginsel. Het gelijkheidsbeginsel moet ervoor zorgen dat alle personen gelijk worden behandeld. In dit geval worden de vrouwen ongelijk behandeld ten aanzien van de mannen. Zowel de Hoge Raad als het Europees Hof hebben hierbij geoordeeld dat het gelijkheidsbeginsel voorgaat op de vrijheid van vereniging. Er wordt wel een inbreuk gemaakt op de vrijheden van de SGP, maar dit wordt gerechtvaardigd door de huidige omstandigheden in de democratie.