Europees recht – The Welfare Party

  • Datum: 13 februari 2003

  • Rechtbankniveau: EHRM

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: Art. 8 GW

Feiten

De Turkse staat start een procedure om een politieke partij te ontbinden. Het gaat om de grote politieke partij in Turkije, Refah Partisi (The Welfare Party). Deze partij verkondigt ideeën die in strijd zijn met seculiere staat. De Turkse seculiere staat stelt zich neutraal op tegen de religies. Refah Partisi ziet dit anders. De partij is een procedure gestart tegen de Turkse staat bij het ECHR omdat volgens haar het recht op vereniging wordt geschonden.

Rechtsvraag

Mocht het Constitutioneel Hof van Turkije Refah Partisi (The Welfare Party) ontbinden?

Rechtsregel

Het Hof oordeelde dat er inderdaad een inbreuk werd gemaakt op de vrijheid van vereniging. Deze inbreuk was geoorloofd omdat de partij een gevaar vormde voor de democratie. Er zit een grens aan de grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting. In dit geval wordt duidelijk een onredelijk beroep gedaan op de vrijheid van vereniging. Weliswaar worden de rechten van Refah Partisi (The Welfare Party) beperkt. Er wordt een inbreuk gemaakt op de vrijheid van vereniging. Refah Partisi vormt door hun ideeën een gevaar voor de democratie, waardoor het geoorloofd is om de vrijheid van vereniging te beperken. Er zitten dus grenzen aan het toestaan van vrijheden.