Privaatrecht – ISG/Natwest ECLI:NL:HR:2021:461

  • Datum: 26 maart 2021

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Het bedrijf International Strategies Group (ISG) is met Corporation of the Bankhouse Inc. (hierna COB) een overeenkomst aangegaan. In deze overeenkomst stond dat ISG deel zou nemen aan een programma dat de beschikbaarheid van dollars in het internationale verkeer zou reguleren. Na enige tijd bleek dat een betrokkene namens COB rekeningen op naam van ISG had geopend bij NATWEST MARKETS N.V (de bank). Van deze rekening werden bedragen naar een privérekening van de betrokkene overgemaakt. De afdeling Veiligheidszaken merkten deze transacties op en de bank heeft na een onderzoek de samenwerking met COB stopgezet. De bank heeft ISG niet op de hoogte gesteld van deze opzegging.

ISG vorder een schadevergoeding van de bank. Volgens ISG was deze fraude niet mogelijk geweest als de bank maatregelen had getroffen ter bescherming van de belangen van ISG. ISG is van mening dat de bank op de hoogte was van het feit dat geld weggesluisd werd. ISG betoogt dat zij anders gehandeld hadden als zij op de hoogte waren van de beëindiging van de relatie tussen COB en de bank.

Rechtsvraag

Kan het leerstuk van kansschade in dit geval toegepast worden?

Lagere rechters

De rechtbank wijst de vordering af. Het hof kent een schadevergoeding toe van 250.000 USD op grond van aansprakelijkheid. Het hof past hier het leerstuk van kansschade toe omdat volgens het hof niet volledig bewezen kan worden dat er geen sprake is van een causaal verband. De bank, heeft volgens het hof, onvoldoende aangetoond dat ISG niet anders gehandeld had als zij op de hoogte waren geweest van de opheffing van de rekeningen. Het hof stelt de kans dat ISG anders had gehandeld door de mededeling van de bank op 25%. De bank zal dus 25% van de schade moeten vergoeden.

Hoge Raad

De Hoge Raad is het eens met de motivering van het hof en verwerpt het beroep. Het leerstuk kansschade biedt een oplossing in gevallen waar er onzekerheid bestaat over het causale verband tussen de onrechtmatige daad en de tekortkoming. Het leerstuk kansschade kan ook worden toegepast wanneer de benadeelde partij afhankelijk is van de aansprakelijke partij. Met andere woorden: het leerstuk kansschade kan ook toegepast worden als er kans is op een beter resultaat in de hypothetische situatie voor de benadeelde partij wanneer de aansprakelijke partij haar die kans niet onthoudt.