Privaatrecht – Bagateldelict ECLI:NL:RBAMS:2017:905

  • Datum: 7 februari 2017

  • Rechtbankniveau: Rechtbank Amsterdam

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Een medewerkster van de kantine van de supermarktketen Dirk van der Broek neemt een pak Optimel mee dat over de datum is. De werkgever vindt dit een grond de werkneemster te ontslaan, zeker nu zij ook hiervoor gewaarschuwd was. De werkneemster verzoekt het ontslag op staande voet te vernietigen en de supermarkt te veroordelen tot loondoorbetaling en wedertewerkstelling.

Rechtsvraag

Vormde het meenemen van het pak Optimel een dringende reden voor ontslag op staande voet?

Lagere rechters

De kantonrechter oordeelt dat het meenemen van het pak Optimel voldoende kan worden aangemerkt als dringende reden voor ontslag op staande voet. Daarbij komt dat de vrouw meerdere malen producten meenam naar huis die anders weggegooid zouden worden. In het reglement van de supermarkt is duidelijk opgenomen dat dit niet toegestaan is. Het verzoek van de vrouw om vernietiging van de opzegging wordt afgewezen, nu geen sprake is van een arbeidsovereenkomst.